środa, 8 czerwca 2016

INDUSTRIADA 2016 w KATOWICACH - OSIEDLE NIKISZOWIEC
GDZIE :
Osiedle Nikiszowiec, Rymarska 4, 40-423 Katowice


TEGO SŁUCHALI ZILLMANNOWIE... – KONCERT PRZEBOJÓW Z PRZEŁOMU
XIX/XX WIEKU
10.06.2016 20:00 - 21:00
Na rozruch maszyn w Nikiszowcu – koncert pieśni, które były popularne na przełomie XIX i XX
wieku. Prawdopodobnie słuchali ich także architekci Nikiszowca - Georg i Emil Zillmannowie.
W repertuarze znajdą się pieśni F. Schuberta, R.Schumanna i J.Straussa
w wykonaniu barytona, Radosława Rzepeckiego.

HIT! NIE Z TEJ ZIEMI! – INTERAKTYWNY SPACER PO NIKISZOWCU
11.06.2016 12:00 - 13:00
Stworzony przez Teatr Śląski w Katowicach interaktywny spacer z artystami to efekt wielu
rozmów z mieszkańcami Nikiszowca, którzy zechcieli podzielić się historiami swoimi i swoich
rodzin, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie
opowieściami z pracy na grubie, z rodzinnych domów i
z gwarnych podwórek. Czy to nadal rodzinne historie, czy
już może śląskie legendy, a może głosy w sprawie nieuchronnych zmian w dzielnicy?
Posłuchamy, jak
codzienność miesza się z przeszłością. Sprawdzimy, jak dzielnica poszukuje swojej nowej
tożsamości między pamięcią a współczesnością. Dodatkową atrakcją jest bezpłatna aplikacja
na smartfony, która dzięki użyciu kodów QR pozwala jeszcze lepiej poczuć niepowtarzalny
klimat Nikiszowca.

ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU - KILKA REFLEKSJI
HISTORYKA SZTUKI
11.06.2016 14:00 - 15:00
Zapraszamy na wykład otwarty zorganizowany przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im.
gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, pt. Architektura przemysłowa na Górnym Śląsku - kilka
refleksji historyka sztuki. Wykład wygłosi historyk sztuki, mgr Ryszard Szopa, który od kilku
już lat prowadzi cieszące się ogromnym zainteresowaniem zajęcia (wykłady oraz warsztaty z
historii sztuki) dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uczelni. Śląska Wyższa
Szkoła Zarządzania (Ziętek) to przyjazna uczelnia ludzi sukcesu. Jest najstarszą niepubliczną
uczelnią na Śląsku, posiada długoletnią tradycję i doświadczenie w edukacji (23 lata dobrego
kształcenia). Uczelnia świadczy wysoką jakość kształcenia potwierdzoną licznymi
certyfikatami i wyróżnieniami takimi jak np. Wiarygodna szkoła, Uczelnia Liderów, Złoty Laur
Umiejętności i Kompetencji, Śląska Nagroda Jakości, Certyfikat Dobre Uczelnie. Oferta
edukacyjna jest ciągle dostosowywana do potrzeb rynku - obecnie kształcenie odbywa się na
kilku kierunkach (m.in. Zarządzanie, Logistyka, Pielęgniarstwo) w ramach różnych
specjalności, na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz studiach
podyplomowych. W ramach Uczelni funkcjonują również Uniwersytety Ziętka, stanowiące
uzupełniającą ofertę skierowaną dla całej rodziny (są to Śląski Uniwersytet Dziecięcy
GAUDEAMUS, Śląski Latający Uniwersytet Młodzieżowy oraz Śląski Uniwersytet Trzeciego
Wieku). Atutem Uczelni jest również to, iż usytuowana jest w centrum Katowic (ul.
Krasińskiego 2) i posiada dobrą bazę dydaktyczną oraz znakomitą i stabilną kadrę naukową
wspieraną przez menedżerów i specjalistów z różnych firm i instytucji. Ponadto warto
wspomnieć, iż Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania jest Uczelnią przyjazną Studentom.
Wykładowcy szanują poglądy i potrzeby swoich żaków i uwzględniają je w codziennej pracy,
a pracownicy administracji robią wszystko, aby Studenci czuli się dobrze i mogli jak najwięcej
czasu poświęcić efektywnemu studiowaniu.
Ziętek to dobrze znana marka na Śląsku, www.swsz.pl

HIT! NIE Z TEJ ZIEMI! – INTERAKTYWNY SPACER PO NIKISZOWCU
11.06.2016 14:00 - 15:00
Stworzony przez Teatr Śląski w Katowicach interaktywny spacer z artystami to efekt wielu
rozmów z mieszkańcami Nikiszowca, którzy zechcieli podzielić się historiami swoimi i swoich
rodzin, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie opowieściami z pracy na grubie, z rodzinnych domów i z gwarnych podwórek. Czy to nadal rodzinne historie, czy już może śląskie legendy, a może głosy w sprawie nieuchronnych zmian w dzielnicy? Posłuchamy, jak codzienność miesza się z przeszłością. Sprawdzimy, jak dzielnica poszukuje swojej nowej tożsamości między pamięcią a współczesnością. Dodatkową atrakcją jest bezpłatna aplikacja na smartfony, która dzięki użyciu kodów QR pozwala jeszcze lepiej poczuć niepowtarzalny klimat Nikiszowca.

CERAMICY – GRA MIEJSKA
11.06.2016 14:00 - 16:00
Zrobimy miejsce na coś dobrego, śląskiego? Trochę spalimy kalorii, ale potem to nadrobimy.
Połączymy przyjemności - dla ciała, dla ducha i dla podniebienia. Uczestnicy gry podejmą
wielkie wyzwanie i przy użyciu własnych rąk oraz wykonanych przez siebie glinianych rur,
śrub, nitów, wspólnie zbudują Wielkie Gliniane Serce Industriady, które zostanie wypalone w
piecu ceramicznym i uświetni obchody przyszłorocznej Industriady. Warsztaty w pracowni
ceramiki artystycznej, Terra Arte przy Galerii Nikisz, poprowadzi właścicielka, pani Beata
Mutke. Poeksperymentujemy, spróbujemy! A wszystko po to by w niekonwencjonalny
sposób zwiedzić legendę. Co 2 godziny wychodzić będzie grupa ze stanowiska przy pl.
Wyzwolenia. Gra trwa ok. 2 godz. KONIECZNE ZAPISY – gra z niespodzianką. Twórzcie,
odnajdujcie, pytajcie, zapamiętajcie i rozgłaszajcie legendę Nikiszowca.

ARCHITEKCI – GRA MIEJSKA
11.06.2016 14:00 - 17:40
Nie bez przyczyny dzielnica Nikiszowiec jest pomnikiem historii. To, co architekci
zaproponowali pracownikom kopalni było ewenementem w tamtych czasach! Połączenie
pracy z domem, wypoczynku z codziennymi zajęciami. Harmonia zamknięta na powierzchni
200.000 m2. Odkryjmy to wspólnie! Co 20 minut wychodzić będzie grupa ze stanowiska przy
pl. Wyzwolenia. Gra trwa ok. 2 godz. KONIECZNE ZAPISY - gra z nagrodami dla dokładnych i
szybkich. Twórzcie, odnajdujcie, pytajcie, zapamiętajcie i rozgłaszajcie legendę Nikiszowca.

KAJ SOM BAJTLE? – GRA MIEJSKA
11.06.2016 14:00 - 17:40
Nikiszowiec, mała ojczyzna. To na tych podwórkach dzieci się bawiły, słuchały opowieści o
strasznych ale i o dobrych duszkach. Pomagały w codziennych pracach, stroiły się do
kościoła. Ich ojcowie codziennie z narażeniem życia zjeżdżali do kopalni ofiarowując się
opiece świętej. Co 20 minut wychodzić będzie grupa ze stanowiska przy pl. Wyzwolenia. Gra
trwa ok. 2 godz. KONIECZNE ZAPISY - gra z nagrodami dla dokładnych. Twórzcie, odnajdujcie,
pytajcie, zapamiętajcie i rozgłaszajcie legendę życia na Nikiszowcu.

FOTOGRAFOWIE – GRA MIEJSKA
11.06.2016 14:00 - 18:00
Czy to za dnia, o świcie lub o zmierzchu, a może nocą? Lubimy robić piękne, pamiątkowe
zdjęcia. Czy znacie detale architektoniczne Nikiszowca? Widzieliście je utrwalone na zdjęciu?
Podejmiecie wyzwanie i zmierzcie się z listą 15 obiektów do sfotografowania? Ten sam
obiekt, ale jakże inne oko, inna perspektywa... Indywidualnie, rodzinnie czy grupowo
zapraszamy na START ze stanowiska przy pl. Wyzwolenia. Gra trwa ok. 2 godz. z możliwością
uczestniczenia w konkursie fotograficznym pt. Moja Industriada na Nikiszowcu 2016
(szczegóły dostępne na stanowisku START i META oraz na www.korczak.katowice.pl).
Funkcjonujący od 1919r. na Nikiszowcu zakład fotograficzny Niesporka niech będzie źródłem
inspiracji. Twórzcie, odnajdujcie, pytajcie, zapamiętajcie i rozgłaszajcie legendę o rodzinie Niesporków, fotografów z Nikiszowca.

WOKÓŁ MISTRZÓW GRUPY JANOWSKIEJ – WYSTAWA CZASOWA
11.06.2016 14:00 - 20:00
Wystawa czasowa; Wokół Mistrzów Grupy Janowskiej. Prezentacja prac artystów
nieprofesjonalnych tworzących w ramach Grupy Janowskiej, która od 1946 roku zrzeszała
malarzy amatorów – pracowników kopalni „Wieczorek. Sławę zdobyli zarówno
indywidualnie, jak i jako Grupa.
Za najwybitniejszego przedstawiciela Grupy uznano Teofila Ociepkę. Jego wystawy
organizowano w galeriach całej Europy. Także pozostali malarze: Paweł Wróbel, Ewald
Gawlik, Erwin Sówka, oraz pozostali artyści , byli nieprzeciętnymi twórcami, o silnie
oryginalnych cechach i niespotykanej wrażliwości połączonej ze zmysłem obserwacji
otaczającego ich świata. Działania Grupy Janowskiej zainspirowały Lecha Majewskiego –
twórcę poetyckiego filmu Angelus. Na wystawie prezentowane są prace ze zbiorów Muzeum
Historii Katowic. Ekspozycji towarzyszy wystawa planszowa, Grupa Janowska 1946-2016.

U NOS W DOMA NA NIKISZU. WE WNĘTRZU NIKISZOWIECKIEGO MIESZKANIA
– WYSTAWA STAŁA
11.06.2016 14:00 - 20:00
Wystawa stała; U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania.
Ekspozycja prezentowana jest w przestrzeni dawnego budynku pralni i magla, w
zaadaptowanych na potrzeby wystawy trzech pomieszczeniach, urządzonych jako kuchnia, I
izba i II izba. Wszystkie meble, sprzęty, przedmioty codziennego użytku, naczynia czy bibeloty
i dewocjonalia znajdujące się na wystawie to rzeczy, które można było w latach
trzydziestych–sześćdziesiątych XX wieku znaleźć niemal w każdym robotniczym mieszkaniu
na Górnym Śląsku. Wystawa jest próbą odtworzenia warunków, w jakich mieszkały rodziny
górników zatrudnionych w kopalni Giesche, później Wieczorek. Została przygotowana przy
wykorzystaniu eksponatów ze zbiorów Działu Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic oraz
darów, przez lata przekazywanych przez mieszkańców Nikiszowca istniejącej tu Galerii
Magiel.

WODA I MYDŁO NAJLEPSZE BIELIDŁO. W PRALNI I MAGLU NA NIKISZOWCU –
WYSTAWA STAŁA
11.06.2016 14:00 - 20:00
Wystawa stała; Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu. Na
dzisiejszej ulicy Rymarskiej w Nikiszowcu znajdowała się pralnia, z której korzystali wszyscy
mieszkańcy osiedla. Na parterze wysokiego budynku o dużych oknach mieściły się murowane
koryta z kranami. Tutaj kobiety przynosiły kosze z brudnymi ubraniami i bielizną. W gorącej
wodzie, płynącej z kopalnianej ciepłowni, prały i gotowały bieliznę w specjalnych kotłach.
Mokre rzeczy suszyły na strychach domów, w których mieszkały lub w dostępnej na piętrze
budynku, suszarni. Na miejscu można było także skorzystać z elektrycznych maszyn
maglowniczych. Po pracowitym dniu spędzonym w pralni i maglu kobiety wracały do domu z
koszami czystej bielizny. Na wystawie przedstawiono cały cykl pracy, jaką musiały wykonać
kobiety, rozpoczynając od przyniesienia ciężkiego kosza do pralni, poprzez pranie na tarach,
suszenie, maglowanie i kończąc na misternym ułożeniu pachnących, wygładzonych tkaninowiniętych
w czysty maglownik - w wiklinowym koszu.

W ZAUŁKACH NIKISZA – WYSTAWA W GALERI NIKISZ
11.06.2016 14:00 - 20:00
Wyjątkowa okazja aby w czasie tegorocznej Industriady zobaczyć Nikiszowiec świeżym okiem
artysty ¬ dostrzec to, co zwykle umyka w pośpiesznej przebieżce po Nikiszu. Z okacji
Industriady będzie można też zakupić w wyjątkowych cenach wystawiane prace i zostać
mecenasem sztuki niezależnie od zasobności portfela. Galeria Nikisz, dla niezorientowanych,
poszukajcie czerwonych róż na oknach w samym środku osiedla (z rynku przez bramę w
Janowską lub św. Anny do pierwszej krzyżówki).

HIT! GRUPA JANOWSKA – GRA MIEJSKA
11.06.2016 14:00 - 20:00
Nikiszowiec to nie tylko zespół budynków. To sztuka i kultura, która przemawia do nas z każdego zakątka tej dzielnicy. To również artyści, którzy tworzą dzieła uznawane nie tylko
przez społeczność lokalną. Gra miejska odkryje część tajemnic, uczestnicy poczują się jak
artyści. Indywidualnie, rodzinnie czy grupowo zapraszamy na START ze stanowiska przy pl.
Wyzwolenia. Gra z niespodzianką trwa ok. 2 godz. Twórzcie, odnajdujcie, pytajcie,
zapamiętajcie i rozgłaszajcie legendę Grupy Janowskiej.

GOSPELOWO NA NIKISZU – PRÓBA GENERALNA CHÓRU GOSPEL PRZED
WIECZORNYM KONCERTEM
11.06.2016 15:00 - 18:00
Zapraszamy do udziału w warsztatach GOSPEL z Brianem Fentress organizowanych już od
czwartku 09.06. w godz. 15.30-19.00 ale jeśli nie możesz to zapisz się od piątku 10.06. w
godz. 9.30-19.00. W sobotę 11.06. po części warsztatowej chór przemieści się na Nikiszowiec
na próbę generalną. Po czym po zasłużonym odpoczynku, podczas wieczornego koncertu
prowadzący i chór porażą publiczność pozytywną energią. Szczegóły na
www.korczak.katowice.pl stronie i profilu organizatora tj. Stowarzyszenia na rzecz dzieci i
młodzieży KORCZAK oraz na stronie wydarzenia Gospel w Katowicach.

PODAJ CEGŁĘ – RODZINNE BUDOWANIE MAKIETY NIKISZOWCA
11.06.2016 15:00 - 19:00
Podaj cegłę- rodzinne budowanie makiety Nikiszowca. Zabawa dla całych rodzin. Wszyscy
uczestnicy mogą sami zrobić bryłę przestrzenną symbolizującą nikiszowiecki familok,
pomalować go ozdobić i wkleić swój dom na olbrzymią makietę z planem osiedla.

OPOWIEDZ MI...LEGENDĘ O SKARBNIKU – JAPOŃSKI TEATR ILUSTRACJI
KAMISHIBAI DLA DZIECI
11.06.2016 15:30 - 17:00
Odświeżona, intrygująco zilustrowana, najsłynniejsza śląska legenda o duchu wszystkich kopalń, który pomaga w niedoli górnikom i jest ich przewodnikiem. Wynagradza trud,
odwagę, uczciwość. W czasie warsztatów dzieci uczestniczą w seansie głośnego czytania
Kamishibai.
Następnie same czytają lub opowiadają przy pomocy magicznej skrzynki Kamishibai. Dzieci
wspólnie z prowadzącym analizują przeczytaną historię, zastanawiają się nad jej sensem i
nad możliwymi jej zakończeniami.
Kolejnym etapem warsztatów jest ilustrowanie przez dzieci karty ilustracyjnej Kamishibai ze
swoim autorskim zakończeniem poznanej opowieści.
Po wykonaniu planszy każde z dzieci przygotowuje własną indywidualną prezentacje ilustracji
za pomocą teatrzyku Kamishibai.

HIT! NIE Z TEJ ZIEMI! – INTERAKTYWNY SPACER PO NIKISZOWCU
11.06.2016 16:00 - 17:00
Stworzony przez Teatr Śląski w Katowicach interaktywny spacer z artystami to efekt wielu
rozmów z mieszkańcami Nikiszowca, którzy zechcieli podzielić się historiami swoimi i swoich
rodzin, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie
opowieściami z pracy na grubie, z rodzinnych domów i
z gwarnych podwórek. Czy to nadal rodzinne historie, czy
już może śląskie legendy, a może głosy w sprawie nieuchronnych zmian w dzielnicy?
Posłuchamy, jak
codzienność miesza się z przeszłością. Sprawdzimy, jak dzielnica poszukuje swojej nowej
tożsamości między pamięcią a współczesnością. Dodatkową atrakcją jest bezpłatna aplikacja
na smartfony, która dzięki użyciu kodów QR pozwala jeszcze lepiej poczuć niepowtarzalny
klimat Nikiszowca.

CERAMICY – GRA MIEJSKA
11.06.2016 16:00 - 18:00
Zrobimy miejsce na coś dobrego, śląskiego? Trochę spalimy kalorii, ale potem to nadrobimy.
Połączymy przyjemności - dla ciała, dla ducha i dla podniebienia. Uczestnicy gry podejmą
wielkie wyzwanie i przy użyciu własnych rąk oraz wykonanych przez siebie glinianych rur,
śrub, nitów, wspólnie zbudują Wielkie Gliniane Serce Industriady, które zostanie wypalone w
piecu ceramicznym i uświetni obchody przyszłorocznej Industriady. Warsztaty w pracowni
ceramiki artystycznej, Terra Arte przy Galerii Nikisz, poprowadzi właścicielka, pani Beata
Mutke. Poeksperymentujemy, spróbujemy! A wszystko po to by w niekonwencjonalny
sposób zwiedzić legendę. Co 2 godziny wychodzić będzie grupa ze stanowiska przy pl.
Wyzwolenia. Gra trwa ok. 2 godz. KONIECZNE ZAPISY – gra z niespodzianką. Twórzcie,
odnajdujcie, pytajcie, zapamiętajcie i rozgłaszajcie legendę Nikiszowca.

CO ARTYSTA MIAŁ NA MYŚLI... – QUIZ Z NAGRODAMI
11.06.2016 16:00 - 20:00
Co artysta miał na myśli...- quiz z nagrodami. Quiz dla wielbicieli malarstwa
nieprofesjonalnego towarzyszący wystawie Wokół Mistrzów Grupy Janowskiej. Na ekspozycji
zgromadzono kilkadziesiąt obrazów autorstwa malarzy nieprofesjonalnych . Podczas quizu
uczestnicy będą musieli znaleźć odpowiedzi na pytania związane z tematyką obrazów. Tylko
dla osób spostrzegawczych i dokładnych - zadania będą podchwytliwe i trudne.

AAAA ZDOLNYCH ARCHITEKTÓW ZATRUDNIMY. BIURO PROJEKTOWE
ZILLMANNÓW – WIELKA GRA MUZEALNA
11.06.2016 16:00 - 20:00
AAAA zdolnych architektów zatrudnimy – Biuro Projektowe Georga i Emila Zillmannów – to
wielka gra dla wszystkich interesujących się architekturą Nikiszowca i historią jego
powstania. Każdy z uczestników otrzyma przyrządy architekta – papier, ołówek, linijkę i
będzie musiał wykonać szereg zadań m.in. zrobić model domu, naszkicować budynek,
odnaleźć materiały budowlane. Po wykonaniu tych zadań spotka się z Zillmannami, którzy
zatrudnią go (albo nie) do swojego biura projektowego.

HISTORIE Z MAGLA – OPROWADZANIE I POKAZ NAWIJANIA PRANIA NA
WAŁEK
11.06.2016 17:00 - 18:00
Opowieść dziewczynki z pralnią w tle – oprowadzanie po wystawie; Woda i mydło najlepsze
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu. Zwiedzanie wystawy stałej w towarzystwie pani
Stefanii Blaut, która jako dziewczynka prała w zabytkowej pralni. Stenia pomagała swojej
mamie podczas ciężkiej pracy, jaką było pranie na tarze i maglowanie. Zwiedzający
wysłuchają anegdot i historii, których tłem była pralnia i magiel w Nikiszowcu. Opowieść pani
Stenii znajduje się także na audioguidach.
Przemaglujmy to jeszcze raz...- pokaz nawijania prania na wałki. Pani Stefania Blaut, która
jako dziecko mieszkała w Nikiszowcu i pomagała swojej mamie podczas pracy w starej pralni
i maglu pokaże, w jaki sposób nawijano wypraną bieliznę na specjalne wałki - maglowniki.
Maglowanie wymagało specjalnego sposobu układania wypranej i wykrochmalonej bielizny.
Na długich stołach maglowniczych leżały grube, ciężkie, drewniane wałki nazywane
maglownikami. Wokół nich, w odpowiedniej kolejności nawijano kolejne elementy bielizny,
ubrań i tkanin,które następnie wkładano do magla. Była to sztuka, o której pamięta dzisiaj
niewiele osób

STWORKI I INNE POTWORKI – WARSZTATY PLASTYCZNO-TECHNICZNE DLA
DZIECI
11.06.2016 17:00 - 20:00
Warsztaty dla dzieci mają charakter otwarty. Inspiracją do prac na najciekawszy strój lub
rysunek będą legendny związane z zabytkowym osiedlem Nikiszowiec oraz śląskie legendy
przemysłowe. Warsztaty będą połączone z zabawą i grami (zagadki, kalambury). Miejsce
spotkania to namiot Śląskiego Centrum Dziedzctwa Kulturowego ustawiony na skwerze przy
kościele. Organizatorzy zapewniają materiały plastyczne i pomoc techniczną. Prace
eksponowane będą
w trakcie trwania warsztatów (w namiocie), a następnie na stronie internetowej Instytucji.
Dla wszystkich uczestników zajęć przewidywane są niewielkie upominki.

OPOWIEDZ MI...LEGENDĘ O SKARBNIKU – JAPOŃSKI TEATR ILUSTRACJI
KAMISHIBAI DLA DZIECI
11.06.2016 17:30 - 19:00
Odświeżona, intrygująco zilustrowana, najsłynniejsza śląska legenda o duchu wszystkich
kopalń, który pomaga w niedoli górnikom i jest ich przewodnikiem. Wynagradza trud,
odwagę, uczciwość. W czasie warsztatów dzieci uczestniczą w seansie głośnego czytania
Kamishibai.
Następnie same czytają lub opowiadają przy pomocy magicznej skrzynki Kamishibai. Dzieci
wspólnie z prowadzącym analizują przeczytaną historię, zastanawiają się nad jej sensem i
nad możliwymi jej zakończeniami.
Kolejnym etapem warsztatów jest ilustrowanie przez dzieci karty ilustracyjnej Kamishibai ze
swoim autorskim zakończeniem poznanej opowieści.
Po wykonaniu planszy każde z dzieci przygotowuje własną indywidualną prezentacje ilustracji
za pomocą teatrzyku Kamishibai.

WYSTĘP GRUPY TANECZNEJ Z KLUBU TAŃCA DANCE4YOU
11.06.2016 18:00 - 18:30
Grupa taneczna z Klubu tańca Dance4you, którą tworzą m.in. studenci Śląskiej Wyższej
Szkoły Zarządzania
w Katowicach, przedstawi pokaz tańca nowoczesnego,
w tym hip hop, break dance, akrobatyka i inne. Pokaz będzie połączony z animacją z
udziałem publiczności.

CERAMICY – GRA MIEJSKA
11.06.2016 18:00 - 20:00
Zrobimy miejsce na coś dobrego, śląskiego? Trochę spalimy kalorii, ale potem to nadrobimy.
Połączymy przyjemności - dla ciała, dla ducha i dla podniebienia. Uczestnicy gry podejmą
wielkie wyzwanie i przy użyciu własnych rąk oraz wykonanych przez siebie glinianych rur,
śrub, nitów, wspólnie zbudują Wielkie Gliniane Serce Industriady, które zostanie wypalone w piecu ceramicznym i uświetni obchody przyszłorocznej Industriady. Warsztaty w pracowni
ceramiki artystycznej, Terra Arte przy Galerii Nikisz, poprowadzi właścicielka, pani Beata
Mutke. Poeksperymentujemy, spróbujemy! A wszystko po to by w niekonwencjonalny
sposób zwiedzić legendę. Co 2 godziny wychodzić będzie grupa ze stanowiska przy pl.
Wyzwolenia. Gra trwa ok. 2 godz. KONIECZNE ZAPISY – gra z niespodzianką. Twórzcie,
odnajdujcie, pytajcie, zapamiętajcie i rozgłaszajcie legendę Nikiszowca.

ORKIESTRA GÓRNICZEJ K.W.K. WIECZOREK – WYSTĘP
11.06.2016 18:30 - 19:30
Orkiestra Dęta K.W.K. Wieczorek to orkiestra górnicza założona w 1911 roku. Od 1990 roku
pod dyrekcją Andrzeja Pisarzowskiego. Obecny skład orkiestry liczy 45 instrumentalistów i
nie jest to typowa orkiestra dęta, lecz rozbudowany big band. Orkiestra posiada w swym
repertuarze najnowsze przeboje muzyki rozrywkowej, jak również klasyczne. Oprócz tego
wykonuje utwory sakralne, marsze, utwory ludowe. W zależności od zapotrzebowania
orkiestra występuje jako: orkiestra marszowa, orkiestra estradowo-rozrywkowa oraz kwintet
instrumentów dętych blaszanych. W dniu Industriady orkiestra zaprezentuje ślunskie szlagry.

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „ŚMIESZNO I STRASZNO”
11.06.2016 19:30 - 20:00
Otwarty konkurs plastyczno-literacki pod nazwą Śmieszno i straszno, dla dzieci i młodzieży.
Konkurs plastyczny kierowany jest dla grupy młodszej (dzieci do III klasy szkoły
podstawowej), polega na wykonaniu dowolną techniką plastyczną pracy przedstawiającej
legendarną postać (istniejącą w świadomości społecznej lub wymyśloną przez Uczestnika)
związaną z przemysłem. Konkurs literacki, którego celem jest napisanie nowej legendy
przemysłowej przeznaczony jest dla dzieci starszych i młodzieży. Regulamin i zasady
konkursu dostępne są na stronie www.scdk.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja br.,
uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca br. w dniu święta zabytków techniki.

GOSPEL W KATOWICACH – KONCERT
11.06.2016 20:00 - 21:30
Dr Brian Fentress – wszechstronnie wykształcony muzyk pochodzący z Detroit w USA.
Dyrygent i śpiewak od lat prowadzący warsztaty muzyczne m.in. z muzyką gospel. Założyciel
grupy ReGeneration wykonującej mieszankę muzyki klasycznej, gospel, soul i jazz. W dniach
09-11.06. Brian Fentress poprowadzi warsztaty gospel w Katowicach. Dla chętnych by
wystąpić na Nikiszowcu szczegóły na www.korczak.katowice.pl stronie i profilu organizatora
tj. Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK oraz na stronie wydarzenia Gospel w
Katowicach. Wszystkich lubiących dobrą zabawę zapraszamy na finałowy koncert.

(źródło : www.industriada.pl)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz