czwartek, 9 czerwca 2016

INDUSTRIADA 2016 w KATOWICACH - WALCOWNIA CYNKUGDZIE :
Walcownia Cynku, 11 listopada / Roździeńska 25, 40-387 Katowice

 

WARSZTATY DLA DZIECI
11.06.2016 14:00 - 18:00
W celu zainteresowania tematyką historii przemysłu dzieci i młodzież, zorganizowane
zostaną warstaty. W trakcie ich trwania animatorzy przybliżą uczestniką legendarne osoby
związane z przemysłem cynkowym min.: Karola Godulę oraz Antona Uthemanna. W ramach
zajęć dzieci będą mogły przygotowywać rysunki przedstawiające sceny z ich życia jak również
brać udział w quizach tematycznych. Dla spostrzegawczych dzieci zorganizowana zostanie
gra polegająca na odszukiwaniu w wyznaczonych miejscach hali brakujących części
większego urządzenia. Ponadto dzieci będą mogły pobawić się w jedną z dawnych zabaw w
jakie bawiły się dzieci z górnośląskich robotniczych osiedli.

ZWIEDZANIE WALCOWNI Z PRZEWODNIKIEM
11.06.2016 14:00 - 19:00
Budynek Walcowni Cynku składa się z dwóch hal: starszej pochodzacej z 1904 roku i młodszej
z 1917 roku. O wyjątkowości tego miejsca stanowi oryginalny ciąg walcowniczy, który bez
większych zmian pracował tutaj od 1904 roku aż do momentu zamknięcia wydziału w 2002
roku. Składają się na niego piece topielne, karuzela odlewnicza, walcarki wstępne i
wykończające wraz z napędzającymi je maszynami parowymi oraz nożyce do cięcia blach.
Urzadzenia te stanowią główną oś zwiedzania hali. Ponadto uczestnicy wycieczek będą mogli
zobaczyć fotografie oraz dokumenty zgromadzone w Izbie Traducji. Wycieczki prowadzone
będą przez byłych pracowników huty w Szopienicach.

SZYCHTOWNICA. PODZIEL SIĘ SWOJĄ LEGENDĄ
11.06.2016 14:00 - 20:00
Celem projektu jest współudział w ocaleniu dziedzictwa niematerialnego regionu poprzez
dokumentowanie życiorysów oraz wspomnień dawnych pracowników przemysłu Górnego
Śląski i Zagłębia Dąbrowskiego. Kompletowanie wspomnień i życiorysów będzie prowadzone
w dwa sposoby. Przy pomocy wywiadów z zainteresowanymi osobami oraz drogą
elektroniczną poprzez stworzoną do tego celu witrynę internetową zapewniającą w łatwy
sposób możliwość dopisania swoich wspomnień oraz dostęp do zgromadzonego materiału.
Strona funkcjonuje pod adresem: www.szychtownica.pl . W
zasięgu naszego zainteresowania znajdują się zarówno ludzie żyjący mogący opowiedzieć coś
o sobie, jak i krewni bądź znajomi chcący przedstawić historię bliskiej im osoby.
Wielu pracowników potrafiło porwać do wydajniejszej pracy swoich współtowarzyszy lub
cechowało się ponadprzeciętną znajomością prowadzonej technologii. Wokół takich ludzi
tworzyła się opinia człowieka – żywej legendy i ich chcemy utrwalić w trakcie gromadzenia
przemysłowych życiorysów.
Zebrany materiał zostanie opublikowany na stronie www.szychtownica.pl.
Zbieranie opisów odbywa się również w punktach INDUinfo.

PROJEKCJE FILMÓW I PREZENTACJI O TEMATYCE PRZEMYSŁOWEJ
11.06.2016 14:00 - 20:00
Jedna z sal Walcowni, potocznie nazywana Świetlicą, zostanie w dzień Industriady
przemieniona w salę kinową. Przez cały czas trwania imprezy będą tutaj prezentowane różne
filmy o tematyce przemysłowej. Pierwszy blok tworzyć będą filmy instruktarzowe
przentujące przebieg procesów produkcyjnych w górnośląskich hutach cynku. W dalszej
kolejności zwiedzający będą mogli zobaczyć filmy ze wspomnieniami pracowników
sporzadzone w ramach projektu „Szychtownica“. Wśród przewidzianych filmów planowany
jest także pokaz filmu dokumentalnego pt.„Zbuntowany Śląsk“. Oprócz filmów
zparezentowany zostanie pokaz zdjęć autorstwa Ignacego Cembrzyńskiego, nawiązujący do
jednej z wystaw przygotwoanych specjalnie na Industriadę. Projekcje każdego z filmów oraz
pokazu fotograficznego będą odbywać się kilkakrotnie w ciągu dnia.

PRZEMYSŁOWE HASŁA PROPAGANDOWE – WYSTAWA
11.06.2016 14:00 - 20:00
Plansze z hasłami o tematyce propagandowej oraz bhp-owskiej stanowiły przez długie lata
PRL-u ważny element krajobrazu każdego zakładu przemysłowego. Ich sporządzaniu
poświcano wiele uwagi, posiłkując się równocześnie złożonymi badaniami nad psychologia
człowieka. Zarówno ważnym składnikiem każdej planszy była przemyślalana treść,
zachęcająca szata graficzna jak również jej odpowiednie umiejscowienie. Z czasem tablice te
zaczynały jednak stawać się obiektem kpiny i żartów ze strony załogi. Mimo to pozostają one
elementem legendarnego kilmatu towarzyszącego zakładowi funkcjonującemu w ramach
gospodarki planowej. Celem wystawy jest prezentacja pierwszych efektów badań Piotra
Rygusa nad zagadniemiem plansz przemysłowych w górnośląskim przemyśle.

KOLEJKA WĄSKOTOROWA BALKAN – WYSTAWA HISTORYCZNA
11.06.2016 14:00 - 20:00
Wokół kolejki Balkan narosło dotychczas wiele legend. Nazwa ta elektryzuję zarówno
miłośników przemysłu jaki i kolejnictwa. Co jakiś czas pojawiją się także głosy nawiązujące do
ponownego uruchomienia legendarnego składu. Celem wystawy jest przybliżenie historii
kolejki Balkan. Posłużą temu fotografie, ilustrację oraz rysunki techniczne prezentujące
detale konstrukcyjne kolejki.

URUCHOMIENIE MASZYN
11.06.2016 14:00 - 20:00
Marzeniem zespołu Walcowni jest ponowne uruchomienie maszyn parowych oraz
połączonych z nimi walcarek. Wprowadzenie tego planu wymaga jednak wiele nakładu pracy
oraz środków finansowych. W chwili obecnej możemy jednak już się pochwalić jednym
czynnym zespołem walcującym napedzanym elektrycznie. Ponadto na terenie Walcowni
znajduje się kolekcja zabytkowych silników spalinowych, wśród których wiele z nich można
bardzo łatwo uruchomić wkładając w to odrobinę pracy własnych mięśni. Podczas
Industriady odbywać się będą pokazy pracującej walcarki oraz odpalania zabytkowego silnika spalinowego.

BOCZNY TOR – WYSTAWA FOTOGRAFII IGNACEGO CEMBRZYŃSKIEGO
11.06.2016 14:00 - 20:00
Ważny składnik przemysłu stanowiła kolej, określana nawet mianem jego krwioobiegu.
Przygotowana przez Walcownie we współpracy z Ignacym Cembrzyńskim wystawa będzie
prezentować drugie życieboru kolejowego. Na zdjęciach ukazane są zniszczone, zapomniane
i popadające w ruine pozostałości taboru szynowego. Podobnie jak dewastacji ulegały
nieruchome składniki przemysłu, zbliżony los spotykał jego ruchomą część reprezentowaną
na wystawie przez parowozy. Zdjęcia wykonano na terenie bocznicy kolejowej przy
Skansenie Kolejowym w Chabówce. Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna
wyświetlana w Świetlicy.

(źródło : www.industriada.pl / facebook.com)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz