czwartek, 14 stycznia 2016

Health Challenges Congress – już za miesiąc

Dwa dni debat, ponad 40 sesji o szerokiej i zróżnicowanej tematyce, a także cykl otwartych dla publiczności wykładów specjalistów z wybranych dziedzin medycyny, rozmowy o zdrowiu ze znanymi osobami świata kultury, sportu i mediów, Strefa Zdrowia, koncerty, wystawy, projekcje filmów o tematyce zdrowotnej. Grupa PTWP, organizator Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) zaprasza do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC), odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 18-20 lutego 2016 r. Nowa konferencja, której organizatorem jest Grupa PTWP, adresowana jest do szerokiego kręgu osób związanych z systemem opieki zdrowotnej oraz mieszkańców regionu. Zgodnie z hasłem „Medycyna jest dla ludzi” jeden z kongresowych dni będzie dniem otwartym dla każdego, kto interesuje się swoim zdrowiem. Spodziewanych jest ok. trzech tys. uczestników części konferencyjnej oraz 10 tys. gości dnia otwartego.
Podczas HCC odbędzie się ponad 40 sesji dyskusyjnych o bogatej i różnorodnej tematyce. Główne przesłanie Kongresu to spojrzenie w przyszłość – identyfikowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036. Tematy debat ekspertów obejmą kluczowe zagadnienia w kilkunastu dziedzinach medycyny, m.in.: kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, neurologii, diabetologii, chorób płuc, ortopedii i traumatologii, chorób wewnętrznych, reumatologii, ginekologii i położnictwa, geriatrii.
Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.: priorytetowe wyzwania zdrowotne nadchodzących dwóch dekad, czynniki demograficzne, wyzwania stojące przed politykami w dobie starzejącego się społeczeństwa, trendy z zakresu diagnostyki i terapii w kilkunastu dziedzinach medycyny oraz edukacja lekarzy i pacjentów, a także rosnące znaczenie profilaktyki i medycyny zapobiegawczej. 
Dzień otwarty HCC umożliwi mieszkańcom aglomeracji górnośląskiej bezpośredni kontakt z gośćmi Kongresu – specjalistami wybranych dziedzin medycyny. Tematyka spotkań dotyczyć będzie szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej, a także znaczenia właściwie prowadzonej profilaktyki.
20 lutego 2016 r., pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się cykl otwartych dla publiczności wykładów specjalistów z wybranych dziedzin medycyny, rozmowy o zdrowiu ze znanymi osobami świata kultury, sportu i mediów, a także koncerty, wystawy, projekcje filmów o tematyce zdrowotnej.
W zrewitalizowanej przestrzeni Strefy Kultury powstanie Strefa Zdrowia – Poradnia HCC i Dom Zdrojowy HCC.
Szeroki, interdyscyplinarny oraz międzysektorowy charakter Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach wynika z faktu, że stan zdrowia współczesnych społeczeństw nie zależy wyłącznie od samej medycyny oraz sposobu zorganizowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej. W dużej mierze decyduje o tym styl życia.
Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress dedykowany jest środowiskom, których aktywność przyczynia się lub powinna się przyczyniać do poprawy stanu zdrowia społeczeństw – z medycznego punktu widzenia oraz w kontekście szeroko rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych i całej gospodarki.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach 18-20 lutego br., spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, przedstawiciele środowisk związanych z sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.
Z racji uwarunkowań historycznych i gospodarczych Górny Śląsk pozostaje ważnym ośrodkiem przemysłowym, generuje także wiele wyzwań dla polityki zdrowotnej, m.in. konieczność jak najbardziej skutecznego ograniczania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych XXI wieku.
Inicjatorem HCC jest Grupa PTWP, wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych dedykowanych aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, głównej debaty o gospodarce Polski Wschodniej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz